Przeczytaj tekst o zwyczajach w chinach zakreśl właściwe słowo

Pobierz

Zapisz w zeszycie: Lekcja, data, Temat: Jak dobrze u mamy!2 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz.. • Czym płacono w starożytnych Chinach?. shelve - półka.. Napisz właściwe słowa w zeszycie (Read the blog and complete the sentences about Dylan.. : (0044)3 Przeczytaj zdania i napisz, czy są prawdziwe czy fałszywe.. pay - płacić.. • Jaki kształt mogły mieć dawne monety?Przeczytaj tekst o sobotniej pracy Lizzy i wybierz właściwe słowa.. Zadanie 3/109, LIFE AMBITIONS - AM I JE ŻY IOWE Przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz je na język polski.. W punktach 4-6 napisz odpowiedzi.. Question from @Aga5310 - Gimnazjum - Język angielski3 c Plan zadań do wykonania dla Uczniów SP 28 w dn. 18.05-22.05.2020 r. Nauczyciel: Hanna Iwaszkiewicz Klasa 3 c Dzień Edukacja Temat/zadania do wykonania ek Społeczna Jak dobrze u mamy!. Poćwicz czytanie z nagraniem.. Możesz wykonać diagramy: a doctor - lekarzem famous .zadanie 2.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Question from @Fliskaa97 - Gimnazjum - Język angielski2.. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie jako Ex.. proszę z góry dziekuje ;*Wpisz litery we wlasciwe miejsca tak by ulozyly siw w kolejnosci a smierc aleksandra wielkiego b wojna peloponska c obrona woli d utworzenie cesarstwa zymskiego e bitwa pod wizna Wpisz zaimki osobowe w odpowiednim przypadku.Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania..

Przeczytaj tekst o zwyczajacg w chinach zakresl wlasciwe slowo .

Sprawdź stopień zrozumienia tekstu poprzez ustne odpowiedzi pytania: • Od czego pochodzi słowo płacić?. Przepisz do zeszytu te słówka, których nie znasz: job - praca.. 1 Znajdź poniżej dwa wyrażenia Talking Tips i dopasuj je do obrazków a i b. The beach 4 Napisz, co znajduje się w torbie plażowej widocznej na .. • Dlaczego w pierwszych krążkach płatniczych robiono dziurki?. Question from @Niki4009love - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst o Parku Narodowym Kakadu.Wybierz właściwe wyrazy w zdaniach 1-5 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt